Projekt MŠMT Šablony II

Mateřská škola Lidečko, okres Vsetín je zapojena do projektu MŠMT Šablony II.

S názvem „Žijeme v souladu s přírodou“