O nás

  • Škola pracuje na základě ŠVP, kterým chce naplňovat potřeby dětí snažit se orientovat ve světě, do kterého rostou.
  • Snahou naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Přiblížit dětem přírodní a společenské prostředí jako místo pro život a prostřednictvím široké škály činností poznávat zákonitosti běhu života.
  • Vést tak děti k samostatnosti, schopnosti organizovat různé činnosti, chránit zdraví své i zdraví druhých jako to nejcennější, co máme.
  • Řešit situace adekvátně jeho věku a prostředí, komunikovat se svým okolím, umět prožívat úspěch, ale také přijímat a pochopit prohru.
  • Chceme dopomoci k rozvoji talentu, který v dětech dřímá, a to hlavně činnostmi, které nemohou provádět doma nebo k tomu nemají vhodné podmínky
  • Zaměřujeme se na rozvoj mezilidských vztahů a kamarádství. Je potřeba děti naučit úctě ke všem a všemu, kteří nám chtějí něco dát. Nejenom panenku a auto, ale i lásku, vědomosti, pocit jistoty a bezpečí.
  • I když žijeme na vesnici a zdálo by se, že ochrana životního prostředí není pro nás tak aktuální, opak je pravdou. Už v malých dětech je potřeba vypěstovat základní pravidla chování v přírodě, zájem o přírodu a její ochranu. Jak naučíme děti chovat se k přírodě, tak se příroda zachová v budoucnu našim dětem.
  • V dnešním moderním světě je zapomínáno na jednoduchost a krásu obyčejných věcí, na svět klasických pohádek a obyčejných hraček. Hodně výrobků dětí v naší škole plní nejen funkci dekorativní, ale také poslouží jako hračka. Děti si více dovedou takovýchto věcí vážit.
  • Veškeré snažení všech zaměstnanců školy – i nepedagogů – směřuje k tomu, aby zde děti  byly maximálně šťastné a spokojené.