Informace pro rodiče

Režim dne

Předškolní vzdělávání dětí dle školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím denním režimu:

6.30 – 9.45 

 • doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí   pedagogickým pracovnicím, volné, spontánní a zájmové aktivity
 • doba pro činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené zejména na činnosti ve skupinkách i individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • hygiena, svačina
 • řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,  rozumový a tělesný rozvoj, prováděné na základě rámcového vzdělávacího programu

9.45 – 11.15

 • osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, kde probíhají činnosti a aktivity zaměřené na seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem a činnosti s rozvojem tělesného pohybu

11.15 – 12.00

 • oběd, osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek dětí

12.00 – 14.00

 • spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi  před odpolední svačinkou

14.00 – 16.00

 • osobní hygiena a svačina dětí
 • volné činnosti dětí zaměřené především na hry, pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na školní zahradě
 • individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
 • doba pro přebírání dětí zákonnými zástupci
 • Stanovený denní režim může být pozměněn v případě, že změna bude v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí.
 • Pobyt venku, pokud není uskutečněn, je vždy nahrazen pohybovými aktivitami ve třídě.

Desatero pro rodiče

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  Vyhněte se negativním popisům jako : “ Tam Tě naučí poslouchat ! “ ,
   Tam se s Tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení při odchodu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně . Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude prožívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které se neumí obléknout, nebo si dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale  ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě do školky chodit rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte, dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. Vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“ apod.
 5. Pokud dítě bude plakat, buďte  přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo, tajně, ani ve vzteku.
 6. Dejte dítěti s sebou do školky něco důvěrného
 7. Plňte své sliby.
   Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten z rodičů, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, ale přidá se
   strach, že selže a odměnu pak nedostane. Pokud den ve školce proběhne v pohodě, dítě chvalte, odměňte. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě by je pak vyžadovalo každý den.
 10.  Promluvte si s paní učitelkou, kdykoli budete cítit potřebu.

Dokumenty ke stažení