Zápis do MŠ 2024/2025

     ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025        

                         v mateřské škole, jejíž činnost vykonává          

                  MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDEČKO, OKRES VSETÍN

     

Statutární zástupce ředitelky Mateřské školy Lidečko, okres Vsetín, v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání §34, odst.1)2) v pozdějším znění a po dohodě se zřizovatelem Obcí Lidečko, stanoví pro podávání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 místo, termín a způsob podání:

Místo   : Mateřská škola Lidečko, okres Vsetín

Termín : 6.5.2024 a 7.5.2024

Doba    : 8:00 – 15:00 hod.

Způsob podání : osobní předání statutárnímu zástupci ředitele Mateřské školy

                                            Lidečko, okres Vsetín

ŽÁDOSTI SI VYZVEDNĚTE V MŠ LIDEČKO VE DNECH : 22.4. – 24. 4. 2024 od 8:00 – 12:00 hod.  nebo stáhněte z webové stránky MŠ Lidečko

                                                                                         Statutární zástupce ředitele školy, Hana Kožehubová