PRAVIDLA A POKYNY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Pravidla pro vyzvedávání obědů žáků v případě nemoci.

Rodič má nárok vyzvednout si dotovaný oběd první den nemoci do vlastního, nerezového jídlonosiče.

Jídlonosič je možné dát ráno na vyznačené místo, a nebo vyzvedout si pro oběd v době od 11.00. -11.30.hod.

Pokyny pro odběratele obědů do vlastních nádob.

Výdej obědů provádíme do nerezových jídlonosičů, předem donesených na určené místo.

Za čistotu jídlonosiče zodpovídá vlastník.

Jídlo je plněno v požadované teplotě v 10.30 hodin a je určeno k okamžité spotřebě a to do 4. hodin od naplnění.

Jídelna nezodpovída za expedici jídel a jejich následnou teplotu.