Zvláštní zápis pro ukrajinské dětí na školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

do Mateřské školy Lidečko, okres Vsetín se uskuteční dne: 27.5. 2022

ПОВІДОМЛЕННЯ

Спеціальний набір до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік до дитячого садка Горні Лідеч, р-н Всетин відбудеться: 27.5.2022 року

Informace k zápisu:

Zvláštní zápis je určen výhradně osobám/cizincům:

  • Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině
  • Kterým bylo uděleno vízum nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

Інформація про реєстрацію:

Спеціальна реєстрація призначена виключно для осіб/іноземців:

  • Забезпечений тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні
  • Кому надано візу більше ніж на 90 днів, щоб витримати перебування в Чеській Республіці

Datum a místo podání přihlášek:

27.5.2022 v ředitelně mateřské školy od 10.00 do 11.00 hodin

Дата та місце подання заявок:

27.5.2022 року в директорі дитячого садка з 10:00 до 11:00

Zákonný zástupce žadatele/dítěte odevzdá u zápisu:

  • Vyplněnou žádost o přijetí
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

Законний представник заявника/дитини при реєстрації подає:

  • Заповнена заява на вступ
  • Підтвердження педіатра з Чеської Республіки про обов’язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання