Jak se máme ve školce

Nový školní rok 2021-2022 nám začal v hojném počtu. U některých se slzičkami, ale to jen u těch nejmenších nových dětí. Ostatní děti nastoupily s úsměvem, který jim září na tvářích do teď.

Děti během dvou měsíců zažily spoustu zajímavých aktivit a také se zapojily do různých projektů. Jedním z nich bylo tvoření dárečků pro babičky a dědečky z domova důchodců ze Vsetína ke „Dni seniorů 1.10.“

Dalším projektem byla návštěva podmořského světa, do kterého nás vtáhlo PLANETÁRIUM.

Dále jsme zamířili do světa stromů, který byl velkým zážitkem pro všechny děti. Tato akce proběhla 20.10. Na toto datum připadá Mezinárodní den stromů.

Všechny projekty jsme si s dětmi moc užili a ještě nás čeká spouta dalších akcí.

Vše se bude odvíjet od epidemiologických opatření.

My budeme doufat, že společných projektů i s rodiči bude co nejvíce . Proto lpíme na dodržování hygienických předpisů.