ÚPLATA ZA MĚSÍC ZÁŘÍ

Milí rodiče,

protože v našem zařízení probíhají platby zpětně a z důvodu vládního nařízení o úplatě za pobyt v MŠ, které musí být uhrazeno do 15. den toho měsíce, budeme první poplatek a to 300,- Kč, vybírat hotově v průběhu tohoto týdne.

Poté už bude platba za pobyt vybírána normálně na začátku dalšího měsíce při stravném, buď hotově nebo bankovním spojením, a v měsíci červnu poplatek platit nebudete a tím se to srovná. Děkujeme 🙂 🙂