ZPĚT DO ŠKOLKY

Mílí rodiče, prázdniny utekly jako voda a máme tady nový školní rok 2021-2022. Společně se uvidíme ve středu 1. září 2021. Docházku svých dětí prosím nahlaste na telefon mateřské školy nejpozději do 27.8. 2021.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích mateřské školy od 30.8. – 31.8. 2021, kde zjistíte do které třídy bylo Vaše dítě zařazeno.

Těšíme se na společně prožitý rok.